نحوه اخذ گواهی نامه CE

                                         نحوه دریافت گواهی نامه CE

گواهی نامه CE توسط اتحادیه اروپا برای کنترل هرچه بهتر محصولاتی‌که دراروپا تولید می‌شوند ویا وارد اروپا می‌شوند ایجاد شد. پس هرمحصولی که بخواهد دربازارهای اتحادیه اروپا تولید شودو یابه بازارهای اتحادیه اروپا وارد شود  بایدبا الزامات CE مطابقت داشته باشد. این الزامات برای هرمحصول متفاوت می‌باشد. درواقع هر محصول دارای استاندارد‌و دایرکتیوهای خاص خود است که باید ازسوی تولید کننده این محصول رعایت شوند.

 

گواهی نامه CE ،دایرکتیو‌ها درواقع حداقل پیش نیازهاو دستورالعمل‌های اخذ گواهینامه CE هستندکه براساس حوزه‌های مختلف دسته بندی می‌شود وبرای ورود کالا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بایداز نشان ce استفاده کرد که نشان دهند محصول موردنظر حداقل پیش نیازهای دایرکتیو رادارا می باشد.

گواهی نامه CE ،باگسترده شدن استاندارد ce سایر کشورها نیزبه این نشان علاقمند شدند ودرصدد اجراو اخذ نشان CE برآمدند. هرچند هیچ الزام و اجباری درسایر کشورها برای دارابودن نشان ce وجود ندارد امابرای تبلیغات ازاین نشان Ce وبیان استاندارد بودن کالا استفاده میشود.

درحال حاضر باتوجه به صدور گواهی نامه ce حتی برای مواردی غیراز صادرات به کشورهای اروپایی، روشهای مختلف و گواهی نامه ce با عنوانهای مختلفی درایران وجود دارد.

دررویه اخذ استاندارد ce به مراجعی که حق صدور گواهی نامه CE رادارند NB گفته می‌شود NB مخفف عبارت NOTIFIED BODY  است .

مراجع NB دونوع گواهی نامه CE اروجینال و CE خود اظهاری راصادر می کنندکه مورد تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا میباشد. هرچندکه فقط بادارا بودن گواهی نامه CE اورجینال میتوان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادرات انجام داد.

درایران شرکتهای خصوصی نیز هستندکه گواهی نامه CE باعنوان CE انطباق صادر میکنند. ازآنجایی که این گواهی CE در ایران مرجعی ندارد شرکتها ممکن است اسامی مختلفی براین گواهی نامه CE انطباق که درواقع فقط یک کاغذ و یک نماد است،بگذارند وهزینه‌های متفاوتی رابرای آن دریافت کنند.

پس باید درابتدا مشخص کنیدکه هدف شمااز اخذ نشان CE چیست؟آیا میخواهید صادرات انجام دهید یابرای تبلیغات برند خود میخواهیدکه فقط ازنام CE استفاده کنید؟

 

مزایای داشتن گواهینامه CE

1- امکان صادرات به کشورهای اروپایی وسایر کشورهای مشمول این استاندارد

2- سهولت درواردات به ایران

3- ایجاد اطمینان درمصرف کننده وبازار خرده فروشی

4- رعایت حقوق مصرف کننده

5- مزیت رقابتی و تبلیغاتی

6- نظر مثبت نهادهای قانونی

7- شرکت درمناقصات بزرگ دولتی

 

مشتریان اینگونه ما راجستجو می کنند:

نحوه دریافت گواهی نامه CE ، گواهینامه CE  ، اتحادیه اروپا  ، الزامات CE  ، دایرکتیو، دستورالعمل‌های اخذ گواهینامه CE  ، نشان ce  ، استاندارد ce ، صدور گواهی نامه ce  ، اخذ استاندارد ce  ، CE  ، NB NOTIFIED BODY  ،گواهی نامه CE اروجینال  ، CE خود اظهاری ،CE  انطباق ، مزایای داشتن گواهینامه CE

کشورهای صادرکننده گواهینامه

آخرین نوشته ها

مشاوره رایگان یزو
انواع گواهینامه ایزو
modir

دریافت مشاوره رایگان

دریافت مشاوره رایگان گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه ایزو

ادامه مطلب »
نحوه اخذ گواهی نامه CE
نشان CE
modir

نحوه دریافت گواهی نامه CE

نحوه اخذ گواهی نامه CE گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش

ادامه مطلب »
اخذ گواهی نامه ایزو 45001
انواع گواهینامه ایزو
modir

آشنایی با استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 برای به حداقل رساندن ریسکها وخطرات ناشی ازکار برای پرسنل وایجاد محیط کاری ایمن طراحی شده است.
دراستاندارد ایزو 45001 تلاش شده است که تمامی عملیات درمسیر سیاستهای ایمنی و بهداشت قرار داشته باشدو عملکرد ایمنی و بهداشت حفظ وارتقا یابد.

ادامه مطلب »
انواع گواهینامه ایزو
modir

اخذ ایزو ارزان در ایران

ایزو ارزان در ایران گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه

ادامه مطلب »