شرکت‌های گواهی دهنده ایزو

 

                                          شرکت های گواهی دهنده ایزو

امروزه اخذ ایزو ، ISO ،یکی از اولویت‌های شرکت‌هایی است که خواهان پیشرفت هستند. مدیران نیز برای اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،به سراغ شرکت‌های گواهی دهنده متفاوتی برای اخذ گواهی نامه ایزو ، ISO ،می‌روند. در هنگام مراجعه به این شرکت‌های گواهی دهنده ایزو ، ISO ،سوالات متعددی ذهن مدیران رادرگیر می‌کند که کدامیک از شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،از اعتبار کافی برخوردارند؟ آیا ایت شرکت‌های گواهی دهنده ایزو ، ISO ،در مرکزی ثبت هستند؟ آیا گواهی نامه‌هایی که این شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،صادر میکنند قابل ردیابی می‌باشد؟ آیاکشورها و سازمان‌های مختلف این گواهی نامه‌های راقبول می‌کنند؟ چگونه باید گواهی نامه‌های اصلی راشناسایی کرد؟

شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO زیادی در ایران ودنیا فعالیت می‌کنند. این شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،در ایران به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی ازاین شرکت‌ها تحت اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی هستند و برخی دیگر به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند.

سازمان اعتباردهندگان بین المللی یا IAF مرجعی است که تمامی شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،معتبر درآن ثبت هستند و به راحتی می‌توان اعتبار شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،را در آنجا بررسی کرد. به همین منظور سایتی تحت عنوان WWW.IAF.NU طراحی شده واسامی تمامی AB‌ها در انجا ذکر شد‌هاست. شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،که به اصطلاح CB نامیده می‌شوند باید تحت تایید یک سازمان بالاتر از خود به نام AB باشند. معمولا در هر کشور یک AB وجود دارد اما CB‌های موجود در یک کشور زیاد هستند و ممکن است در یک کشور علاوه بر cBهایی که تحت اعتبار AB همان کشور فعالیت می‌کنند CBهایی نیز وجود داشته باشند که تحت اعتبار AB دیگری در کشور اول فعالیت کنند. مثلا AB کشور ایران NACI است و CB‌هایی تحت عتبار NACI  در ایران فعالیت میکنند اما در ایران CBهایی نیز وجود دارند که مثلا تحت اعتبار DAKKS آلمان در حال فعالیت می‌باشند. همان طور که گفته شد AB‌ها نیز توسط سازمان اعتبار دهندگان بین المللی تعیین وتایید می‌شند. برخی از شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،در ایران وجود دارند که به صورت خصوصی کارمیکنند و تحت اعتبار IAF نیستند. گواهی نامه‌های این شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،اعتبارخصوصی دارد و درسایت خصوصی خود این مرکز رجیستری می‌شود. هرچند که این گواهینامه‌ها کم و بیش در ایران شناخته شده و متاسفانه مورد قبول هستند اما ازاعتبار جهانی IAF برخوردار نیستند. بنابراین با توجه به توضیحات ذکر شده واینکه گواهی نامه دارای اعتبار بین المللی باشد یا خصوصی و اینکه تاچه اندازه بین مشتریان محبوبیت دارد هزینه صدور گواهی نامه ایزو در شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO ،مختلف، متفاوت می‌باشد. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های صدور گواهی نامه وجود دارند که باوجود اصلی نبود گواهی نامه‌ای که صادر می‌کنند ازعدم آگاهی مشتریان سوء استفاده کرده و هزینه گزافی رابابت گواهی نامه‌های خصوصی ازمشتریان مطالبه می‌کنند وگاهی گواهی نامه‌های خصوصی رابجای گواهی نامه اصلی به مشتریان می‌دهند. پس برای اطمینان ازاصلی بودن گواهی نامه شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، ISO یا همان CB ، این شرکت باید حتما تحت اعتبار AB باشد که نامش در سایت WWW.IAF.NU درج شده باشد. مشتریان اینگونه ما را جستجو می کنند: شرکت‌های گواهی دهنده ایزو ، اخذ ایزو ، ISO  ، اخذ گواهی نامه ایزو ، شرکت‌های صدور گواهی نامه ایزو ، صدور گواهی نامه ایزو ، انجمن اعتباردهندگان بین المللی ، سازمان اعتباردهندگان بین المللی ، IAF  ، CB ، AB ، NACI  ، DAKKS

کشورهای صادرکننده گواهینامه

آخرین نوشته ها

مشاوره رایگان یزو
انواع گواهینامه ایزو
modir

دریافت مشاوره رایگان

دریافت مشاوره رایگان گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه ایزو

ادامه مطلب »
نحوه اخذ گواهی نامه CE
نشان CE
modir

نحوه دریافت گواهی نامه CE

نحوه اخذ گواهی نامه CE گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش

ادامه مطلب »
اخذ گواهی نامه ایزو 45001
انواع گواهینامه ایزو
modir

آشنایی با استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 برای به حداقل رساندن ریسکها وخطرات ناشی ازکار برای پرسنل وایجاد محیط کاری ایمن طراحی شده است.
دراستاندارد ایزو 45001 تلاش شده است که تمامی عملیات درمسیر سیاستهای ایمنی و بهداشت قرار داشته باشدو عملکرد ایمنی و بهداشت حفظ وارتقا یابد.

ادامه مطلب »
انواع گواهینامه ایزو
modir

اخذ ایزو ارزان در ایران

ایزو ارزان در ایران گواهینامه ایزو گواهینامه CE مجوز اداره کار رتبه پیمانکاری گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوره آموزشی درخواست مشاوره رایگان سفارش گواهینامه

ادامه مطلب »